Relacje inwestorskie - Zarząd spółki
Zgodnie ze Statutem Emitenta, Zarząd Spółki liczy od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję, przy czym pierwszy Zarząd został powołany zgodnymi uchwałami wspólników spółek łączących się przez zawiązanie Emitenta.

W skład Zarządu Emitenta wchodzą:

Bogusław Tomasz Białoskórski
Prezes Zarządu

Studiował politologię i prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z projektami medialnymi i internetowymi (Radio Flash, Radio Blue – 1995 dyrektor naczelny). W latach 1997-2004 założyciel i współwłaściciel agencji interaktywnej ZIA – realizacja pionierskich zleceń dla ING Bank Śląski i TVP (pierwszy bankowy serwis WAP / pierwsze licytacja on-line B2B / system zliczania GRP on-line TVP). W latach 2002-2008 freelancer – doradztwo intermedialne, w tym m.in. prace nad Polskim Kinem Familijnym Waldemara Dzikiego.