Relacje inwestorskie - Zarząd spółki
Zgodnie ze Statutem Emitenta, Zarząd Spółki liczy od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję, przy czym pierwszy Zarząd został powołany zgodnymi uchwałami wspólników spółek łączących się przez zawiązanie Emitenta.

W skład Zarządu Emitenta wchodzą:

Bogusław Tomasz Białoskórski
Prezes Zarządu

Studiował politologię i prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z projektami medialnymi i internetowymi (Radio Flash, Radio Blue – 1995 dyrektor naczelny). W latach 1997-2004 założyciel i współwłaściciel agencji interaktywnej ZIA – realizacja pionierskich zleceń dla ING Bank Śląski i TVP (pierwszy bankowy serwis WAP / pierwsze licytacja on-line B2B / system zliczania GRP on-line TVP). W latach 2002-2008 freelancer – doradztwo intermedialne, w tym m.in. prace nad Polskim Kinem Familijnym Waldemara Dzikiego.

Pan Bogusław Tomasz Białoskórski został powołany w dniu 4 maja 2015 roku na trzyletnią kadencję. Jego kadencja upływa z dniem 4 maja 2018 r.


Andrzej Habryń
Wiceprezes Zarządu

Ukończył z wyróżnieniem Instytut Inżynierów Lotnictwa Cywilnego w Rydze uzyskując prawo do podpistwania zdatności do lotu samolotów Tu154, An24/26, Jak40. Obronił projekt dyplomowy p.t. „Silnik i układ napędowy samolotu pionowego startu i lądowania cywilnych samolotów transportu lokalnego”. Pracował w biurze konstrukcyjnym OLS7 przy projekcie samolotu Iryda w zespole odpowiedzialnym za system eksploatacji, remontów, oraz uzbrojenie. W WSK PZL Kalisz pracował przy uruchomieniu nowej hamowni silników turbośmigłowych oraz prowadził próby długotrwale silnika do samolotu M28 Bryza. W Polsko-Włoskim Przedsiębiorstwie Projektowania i Realizacji Urządzeń Transportu Technologicznego odpowiadał za wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz technologii produkcji linii do montażu samochodów. W Tobolsku (Syberia) pełnił obowiązki szefa zaopatrzenia i logistyki budowy linii produkcyjnych kombinatu petrochemicznego. W Tiumeniu tworzył i prowadził przedstawicielstwo dużej firmy budowlano-inwestycyjnej. W Fabryce Taśm Transporterowych w Wolbromiu kolejno był kierownikiem działu Marketingu, następnie jako kierownik działu modernizacji był odpowiedzialny za przygotowanie infrastruktury dla tworzonego polsko- japońskiego JV, remonty modernizacyjne oraz nowe maszyny i urządzenia, po czym odpowiadał za wschodni kierunek działalności eksportowej. Równolegle indywidualnie tworzył innowacyjne wyroby i technologie na zamówienia firm krajowych i zagranicznych W firmie Linter kierował pionami eksportu i rozwoju, gdzie kierował pracami badawczymi i rozwojowymi w zakresie odnawialnych źródeł energii, technologii kompozytów, inteligentnych systemów sterowania oraz tworzenie i wdrażanie innowacji. Od 5 lat zajmuje się wdrażanie innowacji, tworzeniem projektów w ramach dotacyjnych programów unijnych oraz wspomaga polskie firmy w ekspansji na rynkach zagranicznych. Hobby to lotnictwo, gemmologia, turystyka, alternatywna ekologia, fitoterapia i odnawialne źródła energii.

Pan Andrzej Habryń został powołany w dniu 1 marca 2016 roku, a koniec jego kadencji przypada 4 maja 2018 r.