Relacje inwestorskie - Raporty EBI
16/2015: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayMakers S.A. na dzień 31 lipca 2015 roku
Raport opublikowany w systemie EBI: 2015-07-01

Zarząd PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 31 lipca 2015 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Kinga Nałecz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak Spółka Partnerska w Warszawie, ul. Boya-Ż eleńskiego nr 6 lok. 26, 00-621 Warszawa.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayMakers S.A. wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i procedurą dotyczącą udziału w ZWZ PlayMakers S.A. znajdują się w załącznikach.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO

Załączniki:
31072015_PMSA_ZWZA_Akcje_Liczba_Info.pdf, rozmiar: 81.0 kB
31072015_PMSA_ZWZA_Ogloszenie.pdf, rozmiar: 107.2 kB
31072015_PMSA_ZWZA_PoA_Form.pdf, rozmiar: 262.8 kB
31072015_PMSA_ZWZA_Uchwaly_Projekty.pdf, rozmiar: 145.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI