Relacje inwestorskie - Aktualności
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayMakers S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku
2014-06-03

Zarząd PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2014 roku o godzinie 11.30 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusz Magdaleny Korobowicz przy ulicy Solariego 4.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayMakers S.A. wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i procedurą dotyczącą udziału w ZWZ PlayMakers S.A. znajdują się w załącznikach.


Załączniki:

30062014_PMSA_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf, rozmiar: 139.2 kB
30062014_PMSA_ZWZ_formularz_instrukcji_dla_pełnomocnika.pdf, rozmiar: 97.2 kB
30062014_PMSA_ZWZ_formularz_pełnomocnictwa.pdf, rozmiar: 51.1 kB
« Pełna lista aktualności