Relacje inwestorskie - Raporty EBI
26/2014: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayMakers S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku
Raport opublikowany w systemie EBI: 2014-06-03

Zarząd PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2014 roku o godzinie 11.30 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusz Magdaleny Korobowicz przy ulicy Solariego 4.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayMakers S.A. wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i procedurą dotyczącą udziału w ZWZ PlayMakers S.A. znajdują się w załącznikach.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO

Załączniki:

30062014_PMSA_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf, rozmiar: 139.2 kB
30062014_PMSA_ZWZ_formularz_instrukcji_dla_pełnomocnika.pdf, rozmiar: 97.2 kB
30062014_PMSA_ZWZ_formularz_pełnomocnictwa.pdf, rozmiar: 51.1 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI