Relacje inwestorskie - Raporty EBI
10/2017: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Geotrekk S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku
Raport opublikowany w systemie EBI: 2017-06-02

Zarząd Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 roku o
godzinie 09:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jana Kakitka z siedziba w Krakowie, ul. Łobzowska 15/8 , 31-139 Kraków.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk S.A. wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i procedurą dotyczącą udziału w ZWZ Geotrekk S.A., oraz informacją o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ znajdują się w załącznikach.

Załączniki:
GEOTREKK_ZWZA_Ogłoszenie.pdf, rozmiar: 132.7 kB
GEOTREKK_ZWZA_Projekty_Uchwał.pdf, rozmiar: 112.8 kB
GEOTREKK_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf, rozmiar: 102.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI