Relacje inwestorskie - Aktualności
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk S.A. na dzień 18 października 2018 r.
2018-09-14

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak Spółka Partnerska. Kancelaria Notarialna ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, 00-621 Warszawa.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i procedurą dotyczącą udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Geotrekk S.A. oraz informacją o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

Załączniki:

180914_Geotrekk_ZWZ_Ogloszenie

180914_Geotrekk_ZWZ_Projekty uchwał

180914_Geotrekk_ZWZ_Regulamin_V00

180914_Geotrekk_ZWZ_Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa

180914_Geotrekk_ZWZ_Formularz

180914_Geotrekk_ZWZ_Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika

180914_Geotrekk_ZWZ_Informacja o ogolnej liczbie glosow
« Pełna lista aktualności