Relacje inwestorskie - Raporty EBI
27/2015: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayMakers S.A. na dzień 29 grudnia 2015 roku
Raport opublikowany w systemie EBI: 2015-12-03

Zarząd PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Solariego 4 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 grudnia 2015 roku o godzinie 11:30, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak Spółka Partnerska w Warszawie, ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, 00-621 Warszawa.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayMakers S.A. wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i procedurą dotyczącą udziału w NWZ PlayMakers S.A. znajdują się w załącznikach.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO
Załączniki:
pmsa_nwz_29122015_ogloszenie.pdf rozmiar: 515.7 kB
pmsa_nwz_29122015_projekty_uchwał.pdf rozmiar: 217.3 kB
pmsa_nwz_29122015_formularz_glosowania_pelnomocnika.pdf rozmiar: 977.9 kB
pmsa_nwz_29122015_informacja_o_liczbie_akcji.pdf rozmiar: 429.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI