Relacje inwestorskie - Raporty EBI
3/2014: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayMakers S.A. na dzień 25 lutego 2014 roku.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2014-01-23

Zarząd PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Solariego 4
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 lutego 2014
roku, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Magdaleny
Korobowicz przy ulicy Solariego 4 o godzinie 10:00.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayMakers S.A. wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i procedurą
dotyczącą udziału w NWZ PlayMakers S.A. znajdują się w załącznikach.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO
Załączniki:
PM_formularz_instrukcji_dla_pełnomocnika.pdf, rozmiar: 330.5 kB
PM_formularz_pełnomocnictwa_na_NWZ.pdf, rozmiar: 416.9 kB
PlayMakers_NWZ_Protokol_25022014.pdf, rozmiar: 480.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI