Relacje inwestorskie - Aktualności
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayMakers S.A. na dzień 20 kwietnia 2015 roku
2015-03-21

Zarząd PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Solariego 4 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 kwietnia 2015 roku, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Huberta Perycza i Mariusza Soczyńskiego, ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa.- o godzinie 15:00.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayMakers S.A. wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i procedurą dotyczącą udziału w NWZ PlayMakers S.A. znajdują się w załącznikach.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO

Załączniki:
Treść_ogłoszenia_o_zwołaniu NWZ_PLAYMAKERS.pdf, rozmiar: 207.6 kB
Projekty_uchwał_PLAYMAKERS.pdf, rozmiar: 327.4 kB
Formularz_Pełnomocnictwa_NWZ_PLAYMAKERS.pdf, rozmiar: 407.1 kB
Informacja_o_liczbie_głosów_NWZ_PLAYMAKERS.pdf, rozmiar: 80.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu
« Pełna lista aktualności