Relacje inwestorskie - Raporty EBI
32/2014: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayMakers S.A. na dzień 13 listopada 2014 roku.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2014-10-16

Zarząd PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Solariego 4 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 listopada 2014 roku, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Huberta Perycza i Mariusza Soczyńskiego, ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa.- o godzinie 13:00.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayMakers S.A. wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i procedurą dotyczącą udziału w NWZ PlayMakers S.A. znajdują się w załącznikach.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO

Załączniki:
nwz_pmsa_13112014_Treść_ogłoszenia_o_zwołaniu_NWZ.pdf, rozmiar: 484.7 kB
nwz_pmsa_13112014_Projekty_uchwał.pdf, rozmiar: 452.7 kB
nwz_pmsa_13112014_Formularz_Pełnomocnictwa.pdf, rozmiar: 769.1 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI