Relacje inwestorskie - Raporty EBI
6/2013: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayMakers S.A. na dzień 1 marca 2013 roku.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2013-02-01

Zarząd PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Solariego 4 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 1 marca 2013 roku, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Magdaleny Korobowicz przy ulicy Solariego 4 o godzinie 11:00.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayMakers S.A. wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i procedurą dotyczącą udziału w NWZ PlayMakers S.A. znajdują się w załącznikach.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO

Załączniki:
PM_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf, rozmiar: 141.2 kB
PM_formularz pełnomocnictwa ma NWZ.pdf, rozmiar: 121.3 kB
PM_formularz instrukcji dla pełnomocnika.pdf, rozmiar: 100.9 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI