Relacje inwestorskie - Aktualności
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Geotrekk S.A. na dzień 02 stycznia 2018
2017-12-06

Zarząd Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 02 stycznia 2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jana Kakitka z siedziba w Krakowie, ul. Łobzowska 15/8 , 31-139 Kraków.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk S.A. wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i procedurą dotyczącą udziału w NWZ Geotrekk S.A., oraz informacją o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania NWZ znajdują się w załącznikach.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO

Załączniki:

GEOTREKK_NWZA_Ogłoszenie

GEOTREKK_NWZA_Projekty_Uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji


Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu
« Pełna lista aktualności