Relacje inwestorskie - Aktualności
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lutego 2019 r. GEOTREKK S.A
2018-12-27

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zwołaniu przez Akcjonariuszy, reprezentujących ok. 50,48% kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2019 roku o godzinie 12:00 w lokalu kancelarii notarialnej M. Biwejnis i P. Orłowski Kancelaria Notarialna s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

Dokumenty przekazane przez pełnomocnika Akcjonariuszy, tj. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad, projekty uchwał, informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania Zgromadzenia, wzór pełnomocnictwa oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach.

a181227_Geotrekk_NWZ-ogloszenie.pdf
b181227_Geotrekk_NWZ-projekty_uchwabl.pdf
c181227_Geotrekk_NWZ-liczba_glosow.pdf
d181227_Geotrekk_NWZ-pelnomocnictwo.pdf
e181227_Geotrekk_NWZ-formularz.pdf
« Pełna lista aktualności