Relacje inwestorskie - Raporty EBI
5/2019: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk S.A. na dzień 27 marca 2019 r
Raport opublikowany w systemie EBI: 2019-03-22

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Kruszewskiego w Warszawie, ul. Bracka 20/17 , 00-028 Warszawa.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i procedurą dotyczącą udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Geotrekk S.A. oraz informacją o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

GTK_NWZ_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_27032019.pdf

GTK_NWZ_Instrukcja_do_glosowania.pdf

GTK_NWZ_projekty_uchwal.pdf

GTK_NWZ-zaw_o_peln.pdf

GTK_NWZ__Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdf

GTK_NWZ_formularz.pdf


« Pełna lista raportów EBI