Relacje inwestorskie - Aktualności
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk S.A. na dzień 27 kwietnia 2018 r.
2018-02-14

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Wojciecha Zarzyckiego w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3 , 31-547 Kraków.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i procedurą dotyczącą udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Geotrekk S.A., oraz informacją o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwal-nzwa
« Pełna lista aktualności