Relacje inwestorskie - Raporty EBI
20/2018: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk S.A. na dzień 11 czerwca 2018 r.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-04-26

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Piotra Pełczyńskiego w Warszawie, Al. Niepodległości 217 lok.7 , 02-087 Warszawa Śródmieście.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i procedurą dotyczącą udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Geotrekk S.A., oraz informacją o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Szewczyk - Członek Zarządu


Załączniki:

180424_Geotrekk_WZ_Regulamin_V00

Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika/a>

Formularz pozwalaja?cy na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika/a>

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia/a>

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GEOTREKK S.A./a>

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE/a>

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do wykonywania prawa głosu/a>

« Pełna lista raportów EBI