Relacje inwestorskie - Raporty EBI
13/2016: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-04-27

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2016 roku powołało do Rady Nadzorczej Pana Piotra Rogulę.

Życiorys zawodowy Pana Piotra Roguli zostanie przedstawiony w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 roku) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI