Relacje inwestorskie - Raporty EBI
21/2015: Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2015 roku
Raport opublikowany w systemie EBI: 2015-09-01

Zarząd spółki PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku z uwagi na realizowany proces zmiany podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe i związany z tym eksport danych do nowego systemu księgowego. Termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku, pierwotnie planowany na 31 sierpnia 2015 roku (zgodnie z treścią raportu nr 20/2015 z dnia 23 sierpnia 2015 roku) zostanie podany do 7 września 2015 roku.

Zarząd zdecydował ponadto,że fakt publikacji raportu okresowego do zostanie wykorzystany do dodatkowego przekazania najbardziej kompletnych informacji o obecnej sytuacji oraz dalszych kierunkach rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI