Relacje inwestorskie - Aktualności
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok
2017-03-02

Zarząd Spółki Geotrekk S.A. niniejszym informuje, iż nastąpiło przesunięcie planowanej daty publikacji raportu rocznego za 2016 rok. Zgodnie z treścią raportu EBI nr 1/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku publikacja raportu rocznego za rok 2016 miała nastąpić w dniu 3 marca 2017 roku.

Zarząd Spółki ustala nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2016 na dzień 17 marca 2017 roku.

Jednocześnie, Zarząd Spółki wyjaśnia, iż zmiana powyższa jest wynikiem przedłużenia badania realizowanego przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu
« Pełna lista aktualności