Relacje inwestorskie - Raporty EBI
24/2014: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok
Raport opublikowany w systemie EBI: 2014-05-19

Zarząd Spółki PlayMakers S.A. informuje, że w związku z przedłużającym się zakończeniem badania sprawozdania finansowego - Spółka opublikuje roczny raport za 2013 rok w terminie 26 maja 2014 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1. pkt 2 oraz &6 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI