Relacje inwestorskie - Raporty EBI
34/2018: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-08-08

Spółka Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. dotyczącego terminów publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2018 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu za II kwartał 2018 r. z dnia 10 sierpnia 2018 r. na dzień 14 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Równicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

« Pełna lista raportów EBI