Relacje inwestorskie - Raporty EBI
23/2017: Zmiana terminu prezentacji strategii Spółki na lata 2018-2020
Raport opublikowany w systemie EBI: 2017-12-08

W nawiązaniu do treści raportu EBI nr 20/2017 z dnia 27 października 2017 roku, Zarząd Spółki Geotrekk S.A. niniejszym informuje, iż nastąpiła zmiana planowanej daty prezentacji strategii Spółki na lata 2018-2020. Zgodnie z treścią raportu EBI nr 20/2017 z dnia 27 października 2017 prezentacja strategii na lata 2018-2020 miała się odbyć się dnia 11 grudnia 2017 roku.

Zarząd informuje, iż nowy termin prezentacji strategii to 25 stycznia 2018 roku o godzinie 15:30 w Centrum Prasowym Foksal przy ul. Foksal 3/5.

Zmiana terminu wynika z faktu, iż osoba odpowiedzialna za prace nad przygotowaniem strategii Spółki nie może uczestniczyć w prezentacji w dniu 11 grudnia 2017 roku z przyczyn od niej niezależnych. Zarząd Spółki chcąc zapewnić udział w prezentacji osób kluczowych dla powstania strategii Spółki, uznaje za zasadną zmianę terminu prezentacji.

Pozostałe podane informacje szczegółowe podane w podane do wiadomości w raporcie bieżący z dnia 27 października 2017 roku pozostają aktualne.

Zarząd przeprasza za ewentualne trudności wywołane zmianą terminu prezentacji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI