Relacje inwestorskie - Aktualności
Zmiana nazwy skróconej Emitenta
2016-06-03

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki PLAYMAKERS S.A. (PLPLMKR00019) na GEOTREKK S.A., począwszy od dnia 6 czerwca 2016 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „GEOTREKK” i oznaczeniem „GTK”.
« Pełna lista aktualności