Relacje inwestorskie - Raporty EBI
5/2012: Złożenie wniosku o rejestrację akcji serii B Spółki w KDPW
Raport opublikowany w systemie EBI: 2012-02-08

Zarząd spółki PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 923.467 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji serii B, w dniu 8 lutego 2012 roku Spółka złożyła w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wniosek o zarejestrowanie w depozycie akcji serii B Spółki pod kodem ISIN, którym oznaczone są akcje serii A Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI