Relacje inwestorskie - Aktualności
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
2017-02-01

Zarząd Spółki Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie – „Emitent” lub „Spółka”, niniejszym informuje, iż w dniu 1 lutego 2017 roku otrzymał zawiadomienie, na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Emitenta – spółki IT & Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który poinformował, iż w związku z rejestracją przez Sąd Rejestrowy w dniu 30 listopada 2016 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, akcjonariusz osiągnął 8,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 8,73% ogólnej liczby głosów w Spółce, tj. posiada 2.500.000 akcji zwykłych Spółki, stanowiących 2.500.000 głosów w Spółce.
Przed przedmiotową rejestracją akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki.

Brak podmiotów zależnych od akcjonariusza, posiadających akcje Spółki.

Treść stosownego zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.

Załącznik - Treść zawiadomienia
« Pełna lista aktualności