Relacje inwestorskie - Raporty EBI
19/2012: Zawiadomienie o zawarciu umowy z Wiceprezesem Zarządu PlayMakers S.A.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2012-06-01

Zarząd spółki PlayMakers S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2012 roku Spółka, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, zawarła umowę - kontrakt menadżerski z Wiceprezesem Zarządu Panem Krzysztofem Augustynem, w ramach której Panu Krzysztofowi Augustynowi zostało powierzone zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki w zakresie koordynacji prac IT oraz spraw technologicznych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI