Relacje inwestorskie - Raporty EBI
44/2016: Zawarcie umowy z Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-12-22

Zarząd spółki Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 grudnia 2016 r. została zawarta umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z firmą Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie w zakresie ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii C, D, E Emitenta. Zawarcie umowy podyktowane jest zamiarem wprowadzenia akcji serii C, D, E Emitenta do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Umowa wchodzi w życie w dniu 22 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI