Relacje inwestorskie - Aktualności
Zaproszenie na prezentację strategii na lata 2018-2020
2017-10-27

Zarząd Geotrekk S.A. zaprasza akcjonariuszy Spółki i wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. o godzinie 15:30 w Centrum Prasowym Foksal przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

Podczas spotkania Zarząd Spółki zaprezentuje nową strategię rozwoju Spółki na lata 2018-2020, która zostanie opublikowana 4 grudnia 2017 roku.

Jednocześnie, w przypadku pytań niezwiązanych bezpośrednio z tematem spotkania, z uwagi na ograniczenia czasowe, Zarząd zwraca się z prośbą o wcześniejsze zadawanie pytań drogą mailową. Zarząd postara się udzielić odpowiedzi na skierowane wcześniej pytania, bez uszczerbku dla planowanej agendy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Przewidziany czas trwania spotkania to 2 godziny zegarowe.

Termin: 11.12.2017 , godz. 15:30 -17:30

Miejsce: Centrum Prasowe Foksal przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie sala B (I piętro)

Zgłoszenia udziału oraz pytania prosimy nadsyłać na adres e-mail: inwestor@geotrekk.pl do dnia 8 grudnia 2017

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
« Pełna lista aktualności