Relacje inwestorskie - Aktualności
Zapowiedź terminu publikacji strategii spółki na lata 2018-2020
2017-10-27

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), niniejszym zawiadamia, iż w dniu 04.12.2017 opublikuje strategię spółki na lata 2018 - 2020.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 roku) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
« Pełna lista aktualności