Relacje inwestorskie - Aktualności
Życiorys zawodowy prokurenta Spółki - Pana Rafała Jujki
2016-11-30

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku, Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy prokurenta Spółki - Pana Rafała Jujki, powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 listopada 2016 roku.

Życiorys zawodowy Pana Rafała Jujki znajduje się w załączeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu (według stanu na dzień 8 sierpnia 2016 roku) w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu na dzień 3 lipca 2016 roku)

Załączniki:
20161130_Zyciorys zawodowy Pana Rafała Jujki.pdf rozmiar: 94.1 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu
« Pełna lista aktualności