Relacje inwestorskie - Raporty EBI
14/2016: Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Piotra Roguli
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-05-05

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Piotra Roguli powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2016 roku.

Życiorys zawodowy Pana Piotra Roguli znajduje się w załączeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) w zw. z § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 roku) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
20160504_Geotrekk_RB_załącznik_życiorys.pdf, rozmiar: 383.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI