Relacje inwestorskie - Aktualności
Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Piotra Kolasy
2016-11-30

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku, Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Piotra Kolasy, powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 listopada 2016 roku.

Życiorys zawodowy Pana Piotra Kolasy znajduje się w załączeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu (według stanu na dzień 8 sierpnia 2016 roku) w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu na dzień 3 lipca 2016 roku)

Załączniki:
20161130_Zyciorys zawodowy Pana Piotra Kolasy.pdf rozmiar: 94.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu
« Pełna lista aktualności