Relacje inwestorskie - Raporty EBI
9/2012: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A i B PlayMakers S.A.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2012-02-22

Zarząd PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 163/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku określił dzień 23 lutego 2012 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela PlayMakers S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPLMKR00019":
1) 15.699.100 akcji serii A oraz
2) 923.467 akcji serii B.

Akcje Spółki notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PLAYMAKER" i oznaczeniem "PMK".

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI