Relacje inwestorskie - Aktualności
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Geotrekk S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku
2016-06-28

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Emitent”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2016 roku („WZA”), posiadali co najmniej 5% liczby głosów:

1. Pani Maria Górecka-Warchoł posiadająca 960 407 głosów, stanowiących 11,78% głosów na ZWZA oraz 4,15% ogólnej liczby głosów;

2. Pan Andrzej Osiak posiadający 1 634 500 głosów stanowiących 20,04% liczby głosów na ZWZA oraz 7,07 % ogólnej liczby głosów;

3. WBA Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie posiadająca 5 422 824 głosów stanowiących 66,50% liczby głosów na ZWZA oraz 23,45 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu
« Pełna lista aktualności