Relacje inwestorskie - Raporty EBI
12/2016: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Geotrekk S.A. w dniu 27 kwietnia 2016 roku
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-04-27

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Emitent”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2016 roku („NWZ”), posiadali co najmniej 5% liczby głosów:

1. Pani Maria Górecka-Warchoł posiadająca 960 407 głosów, stanowiących 8,08% głosów na NWZ oraz 4,15% ogólnej liczby głosów;

2. Pan Piotr Chrobot posiadający 963 000 głosów, stanowiących 8,11% głosów na NWZ oraz 4,16% ogólnej liczby głosów;

3. Pan Andrzej Osiak posiadający 1 634 500 głosów stanowiących 13,76% liczby głosów na NWZ oraz 7,07 % ogólnej liczby głosów;

4. Pan Konrad Przybył posiadający 1 154 000 głosów stanowiących 9,71% liczby głosów na NWZ oraz 4,99% ogólnej liczby głosów;

5. Pan Jacek Wasita posiadający 837 100 głosów stanowiących 7,05% liczby głosów na NWZ oraz 3,62% ogólnej liczby głosów;

6. WBA Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie posiadająca 5 422 824 głosów stanowiących 45,64% liczby głosów na NWZ oraz 23,45 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI