Relacje inwestorskie - Raporty EBI
18/2015: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA PlayMakers S.A. w dniu 31 lipca 2015 r.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2015-07-31

Zarząd PlayMakers S.A podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 lipca 2015 r i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Załączniki:
pmsa_wza_31072015_wykaz_obecnych_5.pdf, rozmiar: 35.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI