Relacje inwestorskie - Raporty EBI
2/2017: Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu Nr EBI 1/2017
Raport opublikowany w systemie EBI: 2017-02-03

Zarząd Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje o jednorazowym i incydentalnym naruszeniu przez Emitenta § 6 ust. 14 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zakresie nieterminowego przekazania raportu bieżącego EBI Nr 1/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. dot. publikacji harmonogramu przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.

Powyższy raport bieżący EBI został przekazany z naruszeniem regulaminowego terminu publikacji raportu bieżącego, tj. do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego. Incydentalne i jednorazowe naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta było związane z koniecznością potwierdzenia przez audytora ostatecznej daty sporządzenia raportu rocznego za 2016 rok. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Członek zarządu

« Pełna lista raportów EBI