Relacje inwestorskie - Raporty EBI
14/2018: Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia w przekazaniu raportu rocznego za 2017 rok
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-03-22

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta zasady nr 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieterminowego przekazania raportu okresowego EBI nr 13/2018 z dnia 21 marca 2018 r. dot. przekazania raportu okresowego za 2017 rok.

Powodem opóźnienia była konieczność dodatkowej weryfikacji danych finansowych przekazanych do publikacji w ramach raportu rocznego z uwagi na zmianę podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki. Po przeprowadzeniu w/w czynności Spółka dokonała niezwłocznej publikacji raportu okresowego EBI nr 13/2018 z dnia 21 marca 2018 r. Raport roczny został opublikowany w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 1:34:44.

Spółka zapewnia, że zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny, a także deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych oraz dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 6 ust. 9 oraz § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI