Relacje inwestorskie - Raporty EBI
8/2015: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Raport opublikowany w systemie EBI: 2015-05-05

PlayMakers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej PlayMakers S.A. w dniu 4 maja 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym został dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Marcin Równicki. Obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnić on będzie począwszy od dnia 4 maja 2015 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI