Relacje inwestorskie - Raporty EBI
11/2018: Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2017
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-03-21

Zarząd Geotrekk S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje o zawarciu w dniu 19.03.2018 roku, w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 01/03/2017 z dnia 14.03.2018 roku, umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych ? Panem Henrykiem Michalskim, wpisanym na listę biegłych rewidentów pod numerem 10188, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "OPINION" Audytorskie Biuro Rachunkowe Henryk Michalski (numer wpisu na listę firm audytorskich ? 3080).

Przedmiotem umowy jest badanie oraz wydanie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI