Relacje inwestorskie - Raporty EBI
5/2016: Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2015
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-03-02

Zarząd Geotrekk S.A. (dawniej PlayMakers S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 01. 03.2016 roku, w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 01/03/2016 z dnia 01. 03.2016 roku zawarł umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku z Panem Henrykiem Michalskim prowadzącym Audytorskie Biuro Rachunkowe OPINION, z siedzibą w Piasecznie przy ul. Rejtana 21, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 12223920.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI