Relacje inwestorskie - Raporty EBI
4/2013: Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2012
Raport opublikowany w systemie EBI: 2013-01-25

Zarząd PlayMakers S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 25 stycznia 2012 roku, w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/12/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku zawarł umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ze spółką PROMET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komorskiej 29/33 lok 15 (podmiot badań sprawozdań finansowych nr 1848 w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów), reprezentowaną przez Prezes Zarządu - Lucynę Kocot.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI