Relacje inwestorskie - Raporty EBI
2/2012: Wniosek o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
Raport opublikowany w systemie EBI: 2012-01-27

Zarząd Spółki PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 26 stycznia 2012 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI