Relacje inwestorskie - Raporty EBI
1/2012: Uzyskanie dostępu do systemu EBI
Raport opublikowany w systemie EBI: 2012-01-27

Zarząd PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI