Relacje inwestorskie - Raporty EBI
44/2018: Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 2/2018
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-10-15

Zarząd Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w załączeniu przekazuje życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej – Jakuba Ciupińskiego (zawierający informacje, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu), stanowiący uzupełnienie do raportu bieżącego nr 2/2018, opublikowanego w dniu 3 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

Załączniki:
GTK_2018_zyciorys_JCIUPINSKI

« Pełna lista raportów EBI