Relacje inwestorskie - Raporty EBI
3/2017: Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku
Raport opublikowany w systemie EBI: 2017-02-10

Zarząd Geotrekk S.A.  ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 09.02.2017 roku, w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 01/02/2017 z dnia 09. 02.2017 roku zawarł umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz wydania opinii do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 z Panem Henrykiem Michalskim prowadzącym Audytorskie Biuro Rachunkowe OPINION, z siedzibą w Piasecznie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI