Relacje inwestorskie - Aktualności
Treść uchwał podjętych przez ZWZA Emitenta z dnia 30.06.2017
2017-06-30

Zarząd Geotrekk S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2017 r.

ZWZA podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna - § 4 ust. 2 pkt. 7 – 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:
GTK_WZA_30062017_tresc_uchwal.pdf, rozmiar: 9043.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu
« Pełna lista aktualności