Relacje inwestorskie - Raporty EBI
22/2016: Treść uchwał podjętych przez ZWZA Emitenta z dnia 27.06.2016
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-06-28

Zarząd Geotrekk S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w
załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania
odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) podjętych przez ZWZA w
dniu 27 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna - § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:GTK_ZWZA_27062016_protokol.pdf, rozmiar: 5611.9 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI