Relacje inwestorskie - Raporty EBI
48/2018: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-11-13

Zarząd spółki Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał wraz z oddanymi głosami, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 listopada 2018 r., po wznowieniu obrad rozpoczętych w dniu 18 października 2018 r.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, iż nie podjęto trzech uchwał przewidzianych ogłoszeniem poprzez nieosiągnięcie wymaganej większości, tj. w przedmiocie absolutorium dla Pani Marii Góreckiej-Warchoł, zmiany firmy Spółki oraz zmiany siedziby Spółki. Nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Zaprotokołowano 13 sprzeciwów – do każdej podjętej uchwały. Sprzeciwy protokołowane były na żądania Pełnomocnika kilku akcjonariuszy.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8, 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

Załączniki:
GTK_181112_uchwaly_podjete_po_przerwie

« Pełna lista raportów EBI