Relacje inwestorskie - Raporty EBI
46/2018: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do czasu zarządzenia przerwy w obradach
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-10-19

Zarząd spółki Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał wraz z oddanymi głosami, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2018 r., do momentu zarządzenia przerwy w obradach.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

Załączniki:

GTK_181018_uchwaly_podjete_do_przerwy

« Pełna lista raportów EBI